O VEGILANDIJI

Vegilandijo sestavljamo tisti, ki nam ni vseeno za prihodnost planeta in vseh živih bitij. Vegilandija je mesto, kjer vladata dobrota, sočutje, ljubezen, plemenitost in mir. Vse te vrednote so zelo pomembne za harmonijo v našem življenju in življenju drugih okoli nas. Verjamemo, da bo tudi Vegilandija pripomogla k ozaveščanju, da le s prej omenjenimi vrednotami napredujemo v boljši jutri. Ker pa je pot pomembna bolj kot sam cilj vas vabimo, da skupaj ustvarjamo lepšo prihodnost.

 

Naši priljubljeni citati:

"An eye for an eye makes the whole world blind." –Mahatma Gandhi
"Oko za oko oslepi cel svet"
"Be a change you want to see in the world" –Mahatma Gandhi
"Bodi sprememba ki jo želiš videti v svetu"
"The higher we soar, the smaller we seem to those who cannot fly."–Friedrich Nietzsche
"Višje kot letimo manjši se zdimo tistim ki ne morejo leteti."
"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win" -Mahatma Gandhi
"Najprej te ignorirajo, nato se ti smejijo, potem zmagaš."